25 Tach – 3 Ionawr 2021
Oes croeso i gŵn?

Croeso i berchnogion cyfrifol ddod â chŵn sy’n ymddwyn yn dda. Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser, a rhaid iddyn nhw fod yn gyffyrddus â thorfeydd, sŵn mawr a thân.

Gaf i ddod â phram/bygi?

Wrth gwrs. Mae’r llwybr yn hygyrch i bramiau a bygis.

Gaf i ddod â stondin i fasnachu yn yr achlysur?

Rydyn ni wedi llenwi’r holl leoedd oedd ar gael i fasnachwyr yn achlysur eleni, ond croeso i chi anfon eich manylion mewn neges e-bost at info@christmasatbutepark.com a byddwn ni’n eu cadw ar ffeil ar gyfer y flwyddyn nesaf neu rhag ofn bod stondin yn tynnu nôl eleni. 

Gaf i ddod â sgwter/beic/esgidiau sglefrio?

Na cewch, ni chaniateir y rhain yn yr achlysur. 

Pa mor hir y byddwn ni yno?

Bydd y llwybr golau’n cymryd tua 60 munud, wedyn bydd yr hyb bwyd a diod a’r ffair, a chroeso i chi aros gyhyd ag y dymunwch chi.

Beth yw’r oriau agor?

Bydd y gatiau’n agor am 4:30, a’r llwybr olaf yn cau am 9pm.

Pryd gaf i ddod?

Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn rhedeg rhwng 25 Tachwedd a 31 Rhagfyr (ar gau ar ddydd Nadolig).

Beth yw’r llwybr golau?

Llwybr cerdded wedi ei addurno â goleuadau sy’n pasio trwy gyfres o osodweithiau ar thema Nadoligaidd gyda cherddoriaeth dymhorol yw’r llwybr golau.

Beth ddylwn i ei wisgo?

Am taw gŵyl aeafol yw hon, rydyn ni’n cynghori’ch bod chi’n gwisgo dillad cynnes sy’n cadw’r glaw allan, ac esgidiau addas mewn tywydd gwlyb.

I bwy mae’r Nadolig ym Mharc Bute yn addas?

Mae’r Nadolig ym Mharc Bute yn addas i ffrindiau, teuluoedd a phlant o bob oedran!

Bwcio Tocynnau
Cymraeg
| English