25 Tach – 3 Ionawr 2021
Gaf i brynu tocynnau ar y noson?

Rydyn ni’n argymell eich bod yn prynu’ch tocynnau ar lein ymlaen llaw fel na chewch eich siomi. Ni allwn warantu y bydd tocynnau ar gael ar y noson.

Oes angen bwcio tocynnau ymlaen llaw?

Oes, rydyn ni’n dyrannu nifer benodol o docynnau am amserau penodol ac er mwyn sicrhau eich bod chi’n gallu dod, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n eu prynu’n gynnar trwy ein gwefan.

 

Ydych chi’n derbyn archebion grŵp?

Os oes gennych grŵp o 10 neu ragor, e-bostiwch groups@seetickets.com neu rhowch alwad iddynt ar 0844 412 4650.

Ydych chi’n cynnig mynediad am ddim i gynorthwywyr personol?

Gall gwesteion anabl gael un tocyn gofalwr am ddim. Dewch ag UN o’r dogfennau adnabod canlynol gyda chi i’w dangos wrth gyrraedd i ddilysu’r pas gofalwr am ddim: 

  • Tystiolaeth o hawl i Lwfans Byw i’r Anabl i blant o dan 16 oed neu DLA/Taliadau Annibynnol Personol (PIP) i bobl rhwng 16-64 oed, naill ai ar ffurf llythyr sy’n datgan bod y budd-dal wedi cael ei ddyfarnu, neu’r llyfr Lwfans ei hun
  • Llythyr dyfarnu Lwfans Gweini neu Lwfans Gofalu
  • Llyfrau Budd-dal Analluogrwydd, neu lythyr yn dyfarnu Budd-dal Analluogrwydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) i’r derbynnydd
  • Bathodyn Glas dilys
  • Yn achos nam ar y golwg, cerdyn cofrestru o’r enw BD8 neu Dystysgrif o Nam ar y Golwg (CVI)
  • Dogfen gofrestru awdurdod lleol sy’n lleol i’r atyniad o dan sylw
  • Cerdyn adnabod cydnabyddedig ar gyfer Ci Cymorth
  • Cerdyn Mynediad Credibility
Sut byddaf i’n derbyn fy nhocyn?

Cewch e-docyn trwy e-bost cyn yr achlysur. 

Dydw i ddim wedi derbyn y tocynnau, neu maen nhw ar goll.

Os oes gennych ymholiadau am docynnau, cliciwch yma.

 

Beth mae tocyn teulu’n ei gynnwys?

Mae tocyn teulu’n caniatáu mynediad i hyd at ddau oedolyn e.e. 2 oedolyn a 2 blentyn / 1 oedolyn a 3 phlentyn

 

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw am broblem gyda thocynnau?

Os oes gennych ymholiadau am docynnau, cliciwch yma.

Bwcio Tocynnau
Cymraeg
| English