​Cyhyd ag y dymunwch! Ni fydd y llwybr a’r mannau arlwyo cysylltiedig yn cau yn llai na 90 munud ar ôl amser terfynol y llwybr a hysbysebir ar unrhyw noson benodol.