TOCYNNAU 2023 AR WERTH: 9AM DYDD IAU 29ain MEHEFIN

MAE NADOLIG YM MHARC BUTE YN DYCHWELYD I GAERDYDD GYDAG ARLWY O RYFEDDODAU GAEAFOL


Ar ôl dwy flynedd eithriadol o lwyddiannus lle gwerthwyd pob tocyn, mae ein llwybr golau arobryn yn dychwelyd i Barc Bute yn Rhagfyr 2023 rhwng 24ain Tachwedd 2023 – 1af Ionawr 2024, gyda llu o osodiadau NEWYDD a disglair.

Ymgollwch mewn hud y Nadolig gyda llwybr golau bythgofiadwy i chi a’r teulu cyfan ei fwynhau.

Mae’r llwybr golau yn ddathliad Nadolig bythgofiadwy i’r teulu cyfan

Wales 247

Roedd y llwybr golau yn syfrdanol, roedd y cyfan yn anhygoel. Bravo, Caerdydd!

Nathan Wyburn, Cardiff Life Magazine  

Mae fel camu i fyd arall. Yn syml, mae’n hudolus

Wales Online

Y PROFIAD

Wrth i dywyllwch ddisgyn ym mis Rhagfyr eleni, bydd Nadolig ym Mharc Bute yn goleuo ac yn trawsnewid y tiroedd yn wlad hudolus y gaeaf. Gallwch deithio trwy sbectrwm syfrdanol o oleuadau, cerfluniau ac effeithiau arbennig, gan gynnwys ‘adran laser hypnotig’ a ‘phelen symudliw epig’, sef rhai o’r golygfeydd NEWYDD sbon a fydd yn synnu ymwelwyr o bob oed eleni.

Trosglwyddwch eich hun i fyd syfrdanol o olau a lliw, wrth i’n llwybr eich arwain drwy ‘geunant golau’ hudolus gyda mil o sêr mesmerig, a thrwy ein Rhodfa dan Olau Sêr eiconig.

Mwynhewch hud y Nadolig a bwciwch yn gynnar i osgoi siom!

Mae’r llwybr yn 1.4km o hyd, gan gynnwys stondinau bwyd stryd a diod lleol blasus. Y mynediad olaf i’r llwybr golau yw 8.30pm.

Cofrestrwch i’n cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod popeth am Nadolig ym Mharc Bute 2023 a chynllunio’ch taith Nadoligaidd.