24th Tachwedd 2023 – 1 Ionawr 2024

MAE NADOLIG YM MHARC BUTE YN DYCHWELYD I GAERDYDD GYDAG ARLWY O RYFEDDODAU GAEAFOL


Ar ôl y flwyddyn gyntaf lwyddiannus eithriadol lle gwerthwyd pob tocyn, bydd eich llwybr goleuadau cwbl unigryw yn dychwelyd i safle eiconig Parc Bute ym mis Rhagfyr 2022!

Ymgollwch yn yr hud a’r lledrith y Nadolig yma gyda llwybr goleuadau bythgofiadwy i chi a’r holl deulu!

A truly magical experience for both children and adults

Wales 247

The light trail was just phenomenal, it was all simply amazing. Bravo, Cardiff!

Nathan Wyburn, Cardiff Life Magazine  

It’s like stepping into another world. Quite simply it’s magical

Wales Online

TOCYNNAU

Allwn ni ddim disgwyl cael eich croesawu i’n llwybr goleuadau hudol newydd.  Gallwch brynu eich tocynnau nawr ar gyfer slot amser penodol rhwng 4:30pm ac 8pm. Mae’r llwybr goleuadau yn ymestyn am 60 munud ac yna ceir hwb bwyd a diod, lle bydd croeso ichi aros cyhyd ag byddwch yn ei ddymuno. 

Dewch â’r holl deulu neu beth am drefnu profiad hwyr y nos gyda ffrindiau. Delfrydol ar gyfer grwpiau ac mae croeso i bobl o bob oedran.

Prisiau Tocynnau:

Oedolyn (16+) | £19.50 | Plentyn (3-15) | £13.95 |  Plant dan 2 oed | AM DDIM

Tocyn Teulu (2 Oedolyn 2 Blentyn / 1 Oedolyn, 3 Phlentyn | £59.50

Cofrestrwch â’n Cylchlythyr

Trefnwch fynediad blaenoriaethol er mwyn bod yn un o’r rhai cyntaf i gael holl fanylion Nadolig ym Mharc Bute