25 Tach – 3 Ionawr 2021

Y NADOLIG YM MHARC BUTE FYDD Y LLWYBR GOLAU TYMHOROL MWYAF ERIOED YNG NGHYMRU

O ddiwedd Tachwedd ymlaen, bydd arddangosfeydd golau hynod, gosodweithiau rhyngweithiol, ardal fflamau’r tân, coedwig tylwyth teg hudolus, sioeau laser a pheli drychau, yn ogystal bwyd stryd lleol, gwin gaeaf a digonedd o hwyl yr ŵyl.

I’R GOLEUNI

Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn mynd ag ymwelwyr ar daith wefreiddiol trwy ryfeddodau’r Nadolig yn un o hoff leoliadau’r brifddinas.

Tocynnau

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’n llwybr llewyrch newydd. Gallwch brynu eich tocynnau nawr am amser penodol rhwng 4.30pm ac 8pm. Bydd y llwybr yn cymryd tua 60 munud ac wedyn bydd hyb bwyd a diod, a chroeso i chi aros cyhyd ag y dymunwch.

Dewch â’r teulu cyfan, neu trefnwch noson gyda ffrindiau. Mae’n ddelfrydol i grwpiau ac mae croeso i bobl o bob oedran.

Pris y tocynnau:

Oedolion (16+) | £18, Plant (3-15) | £13, Plant o dan 2 | AM DDIM

Tocyn Teulu (2 oedolyn, 2 Blentyn / 1 Oedolyn, 3 Phlentyn) | £55

Bwcio Tocynnau

Y Llwybr Llewyrch

Ymgollwch yn hud y Nadolig gyda llwybr llewyrch bythgofiadwy i chi ei fwynhau gyda’r teulu cyfan. Dewch ar daith trwy lu o oleuadau, cerfluniau ac effeithiau arbennig tymhorol, oll yng nghefndir bendigedig Parc Bute.

Yn ogystal â sioeau golau gwefreiddiol, bydd y llwybr 1.4km yn cynnwys ‘Gardd Dân’ arbennig, gosodwaith ‘Môr o Oleuni’, a stondinau’n gwerthu bwyd stryd a diodydd lleol blasus.

 

Gardd Fflamau’r Tân

Nodweddion Arbennig

Crwydrwch trwy fyd hudolus o gerfluniau tân crefftus a wnaed â llaw, gan deimlo clydwch gwres y fflamau. O begonias tanbaid i lewyrch y llafrwyn; bydd yr arddangosfa drawiadol yma o gampweithiau unigryw wedi eu creu gan rai o arbenigwyr celfyddyd tân gorau’r byd yn eich denu i ardd dân fythgofiadwy.

Môr o Oleuni

Nodweddion Arbennig

Mwynhewch olygfa anhygoel o lewyrch y goleuadau’n symud yn y Môr o Oleuni – uchafbwynt y Nadolig ym Mharc Bute. Bydd Ithaca Studios, creawdwyr arddangosfeydd golau trawiadol yng Ngerddi Kew, Palas Blenheim a gŵyl Glastonbury’n cyflwyno addasiad newydd o’u sioe goleuni fawreddog wedi ei chreu’n arbennig ar gyfer Parc Bute, Caerdydd. Fe welwch Barc Bute mewn goleuni hollol newydd trwy brofiad gwefreiddiol a chofiadwy.

Bwyd a Diod

Mwynhewch ddanteithion y tymor gan ein hamrywiaeth o werthwyr bwyd a diod. Mwynhewch siocled poeth blasus i’ch cynhesu, neu ewch i ysbryd yr Ŵyl gyda gwydraid cynnes o win sbeis y gaeaf. Byddwn ni’n cyhoeddi’r rhestr gyflawn o werthwyr bwyd a diod cyn hir. Bydd opsiynau figan a di-glwten ar gael.

Bwcio Tocynnau
Bwcio Tocynnau
Cymraeg
| English