Y GYMUNED

Wyddech chi, drwy ddod i Nadolig ym Mharc Bute, eich bod yn ein helpu i gynnal llu o brosiectau lleol? 

Rydym yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cymuned ym mhob ffordd sy’n bosibl, o arddangos artistiaid lleol i roi tocynnau i elusennau lleol, banciau bwyd ac ysgolion. Rydym yn cefnogi 10 o elusennau bob blwyddyn drwy ganiatáu iddynt ddosbarthu tocynnau am ddim. Y llynedd, gwnaethom roi 1000+ o docynnau i deuluoedd oedd yn galaru drwy hosbis leol, 2Wish, a 800+ o docynnau i ddefnyddwyr Banc Bwyd Caerdydd.

Eleni, byddwn yn taflu goleuni ar y gwaith ardderchog a wnaed gan Hosbis Dinas Caerdydd