CYSYLLTWCH NI

CYSYLLTWCH Â’R TÎM…

Os oes gennych chi ymholiad am ein coblynnod Gwasanaeth Cwsmer, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio ein Cwestiynau Cyffredin gan ei bod yn debygol bydd ateb i’ch cwestiwn yno.

Os yw’ch ymholiad yn ymwneud ag archeb sy’n bodoli eisoes, mewngofnodwch i’r porth SEE Tickets gan ddefnyddio’ch cyfeirnod a’ch cod post. Yno, byddwch yn gallu cyfnewid eich dyddiadau ar gyfer slot sydd ar gael, codi cais am ad-daliad neu gyflwyno ymholiad cyffredinol i dîm Gwasanaeth Cwsmeriaid SEE Tickets.

Os ydych yn dal yn dymuno cysylltu â ni, gallwch anfon e-bost at hello@christmasatbutepark.com.

Cysylltwch â groups@seetickets.com ar gyfer archebion grŵp o fwy na 10 tocyn Oedolyn. Sylwch nad e-bost gwasanaeth cwsmeriaid cyffredinol yw hwn, ac ni all y tîm hwn helpu gydag unrhyw archebion eraill.

Ar gyfer ymholiadau Partneriaeth a Nawdd, anfonwch e-bost at partnerships@uk.superstruct.comGellir dod o hyd i geisiadau Masnachwyr Bwyd a Diod trwy Cardiff Stree Food Warehouse yma.