CONTACT US

CYSYLLTWCH Â’R TÎM ….

Os oes gennych gwestiwn i’n corachod bach yn y Gwasanaeth Cwsmeriaid, gofalwch eich bod wedi cael golwg yn ein Cwestiynau Cyffredin gan y bydd yn debygol y byddwch yn dod o hyd i’r ateb yno.

Os byddwch yn dal i fod angen cysylltu â ni, gallwch anfon e-bost i hello@christmasatbutepark.com.

Ar gyfer grwpiau o fwy na 10 o bobl, e-bostiwch groups@seetickets.com

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â thocynnau, cliciwch yma.