Mae dargyfeiriad beicio a “theithio llesol” gyda’r nos yn unig yn eu lle tra bod y llwybr ar waith. Mae hyn yn cynnal yr hyn sy’n llwybr pwysig ar draws canol y ddinas. Fel y bydd ymwelwyr i’r parc yn gwybod, mae’r llwybr cymudwyr dynodedig o’r dwyrain i’r gorllewin fel arfer yn aros ar agor, hyd yn oed ar ôl cloi’r parc, er mwyn darparu llwybr defnyddiol i deithwyr llesol. Rydym yn falch ein bod wedi gallu cynnal y llwybr poblogaidd hwn drwy roi’r dargyfeiriad ar waith. Yn ystod oriau golau dydd, pan fydd y parc ar agor fel arfer, rydym yn cynghori bod y llwybr arferol yn cael ei ddefnyddio er hwylustod i bobl.

Bydd y llwybrau yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Byddwch yn ymwybodol y gall fod rhai lloriau anwastad mewn ardaloedd gan ein bod ar safle parc cyhoeddus. Bydd toiledau hygyrch, anabl hefyd ar gael ar y safle.

​Cyhyd ag y dymunwch! Ni fydd y llwybr a’r mannau arlwyo cysylltiedig yn cau yn llai na 90 munud ar ôl amser terfynol y llwybr a hysbysebir ar unrhyw noson benodol.

Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda gyda pherchnogion cyfrifol. Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser a rhaid eu bod yn gyfforddus gyda thyrfaoedd mawr, synau uchel a thân.

Bydd 80% o’r llwybr golau yn osodiadau newydd sbon.