25 Tach – 3 Ionawr 2021

O Heol y Gogledd, dewch i mewn i Barc Bute trwy fynedfa Stablau’r Castell, i’r gogledd o Glwb Tennis Lawnt Caerdydd ac i’r de o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 

Dilynwch yr arwyddion i’r Nadolig ym Mharc Bute.

Gerddi’r Castell, Heol y Gogledd, Caerdydd, CF10 3EW.

Mae’r manylion What3Words y lleoliad yma.

Cerdded

Mae Parc Bute wrth galon y Ddinas, dafliad carreg o’r strydoedd siopa a’r ganolfan ddinesig. Ewch tua Heol y Gogledd a dilynwch yr arwyddion i brif fynedfa’r achlysur.

Car

Ni ellir parcio ar y stryd ym Mharc Bute, ond mae yna nifer o gyfleusterau parcio gerllaw.  

Mae cyfleusterau parcio talu ac arddangos ar gael yn Stablau’r Castell (CF10 3ER), Heol y Gogledd (CF10 3EA), Heol y Coleg, Rhodfa’r Brenin Edward VII a Rhodfa’r Amgueddfa. 

Ewch i Cardiff.gov am fanylion parcio ger Parc Bute.

Bws

Mae nifer o safleoedd bysiau ar hyd Stryd y Castell i’r de, ac ar hyd Heol y Gogledd i’r dwyrain. Ewch i wefan Bws Caerdydd am fanylion ac amserau.

 

Trên

Mae mynedfa’r achlysur 8 munud ar droed o orsaf Cathays (0.5 milltir), a 15 munud ar droed o’r Orsaf Ganolog ac o orsaf Heol y Frenhines (ychydig yn llai nag 1 filltir).

Bwcio Tocynnau
Cymraeg
| English